MAGAZINE

 

Annette Oelofse Photography

 

JAGAMBASSADEURS / HUNTING AMBASSADORS

Met Suid-Afrika se unieke wildbedryfmodel, waar wild agter heinings voorkom, maak Ron Thomson die stelling dat jagters potensieel die beste jagambassadeurs vir hulself kan wees mits hulle hul omliggende omgewing ten volle verstaan. Wat maak van ’n jagter ’n goeie ambassadeur? Ron stel hierdie vraag en verduidelik dat dit slegs kan gebeur indien die jagter verstaan hoe jag binne die groter bewarings-, oftewel wildlewebestuursmodel, inpas. Hoewel jag ’n integrale deel van wildlewebestuur uitmaak, is dit nie die belangrikste element nie. Dit is dus verkeerd as jagters sê jag is die alfa en omega van wat hulle as jagters bewaring noem. Lees gerus op bl 8–10 hoe Ron die Afrika-olifant as voorbeeld gebruik om hierdie belangrike aspek van wildlewebestuur te verduidelik.

As hunting is a tool of wildlife management, the choice of available hunting tools changed when modern civilisation introduced firearms into the arsenal of hunting weapons. In “The art and science of hunting” (p 53–56), Cleve Cheney explains that people are attracted to a hunting tool of choice, based on childhood impressions, the level of challenge, novelty, practice opportunity, and in many instances, affordability. All these factors came into play when Stefan Fouché, our editor of hunting, guns and ammunition, explored the world of crossbow-hunting with Seppie Cilliers. Read all about his challenge (p 42–45) as the shooting distances increased. Johan Smit was faced by a challenge of a different kind when the opportunity arose to hunt a crocodile. In “What lurks beneath …” (p 57–59) he tells us about his passion and determination to push himself to the limit and get better with each hunt.

Die impak van die verbeterde jagmarksentiment word duidelik weerspieël in die hoër pryse wat vir volwasse, manlike diere behaal is, spesifiek die gewilder jagspesies soos rooibokke, blouwildebeeste en koedoes, verduidelik dr Flippie Cloete op bl 68–69. Hy noem ook dat onlangse veilingstatistieke toon dat daar ’n toename is in die hoeveelheid hoërwaarde-spesies soos swartwitpense en buffels wat op veilings aangebied word.

Die WILD&JAG-span het ’n draai in die Waterberge by die Davey-broers, Rodney, Malan en Colin, gaan maak. Lees op bl 82–84 hoe die drie broers mekaar in die bestuur van Romaco Ranch aanvul. Ondanks die kritiek wat hulle ontvang het oor goue blouwildebeeste wat hul oupa Jimie reeds in 1990 op die

plaas gevestig het, meen hulle dié kritiek was nie geregverdig nie, veral as mens die aantal kleurvariante wat tans gejag word, in aanmerking neem. Deur die buffelgenetika waarmee hulle teel en die seleksie wat hulle toepas, het die Davey-broers bewys dat Addo- en Oos-Afrikabloedlyne ook groter SCI-tellings kan oplewer. Die bul met ’n SCI-telling van 138 wat hulle self geteel het, is ’n sprekende bewys daarvan.

Lekker lees!

Wildbedryfgroete / Game industry greetings

Hennie van der Walt

BIG-GAME Hunting in North America – Black Bear Part 2

Now the story continues with Coenie up next, trying to bag his black bear trophy over hounds with Joe and Joseph Bowden, owners of Tomah Mountain Outfitters (TMO).

Leupold’s VX-5HD

There are places you can only take the essentials – and only if those essentials make weight. The African continent is a rough, rugged place; you need gear designed to survive that environment and still deliver in the clutch.

Hunting with the Ravin crossbow at Setshaba Safaris

I suspect this is where I have kept the “bow bug” at a distance, avoiding that proverbial “bite”.

I Gesprek met die Davey-boetas

Die naam “Malan” is mos eintlik ’n van en dus ’n leidraad tot die sukses van Romaco Ranch. Maar wat het die vanne Davey en Malan met Romaco in gemeen, en waarom is die plaas se naam “Romaco” en nie eerder Rocoma, Macoro, Maroco, Coroma of Comaro nie?

The art and Science of hunting – Part 2

Subsistence hunting, meaning hunting to survive, has almost ceased to exist in the modern era. When modern civilisation began having an influence on subsistence hunters, one saw the introduction of firearms into the arsenal of hunting weapons.

WRSA – Up Your Game – A Wildlife Vision for 2020

More than 250 delegates used the opportunity to interact, network and exchange information on a broad range of important topics such as the economy, biosecurity, climate change, land use, Cites and rhino, transformation, land reform and the marketing of South Africa as a hunting destination.

Facebook